trubicky s penou

Od detstva som tieto trubičky počula pod rôznymi menamy. Šambróny, rukávniky, šamróny, trubičky s penou, … A keďže sme šli na oslavu mojej starkej Márie, upiekla som ich zopár. Majú ich u nás v rodine radi skoro všetci. Starý osvedčený recept na penu som dokonca našla v zošite, ktorý si píslala moja druhá starká Viktória. Už teraz mám papierikmi pozaznačované ďalšie osvedčené recepty. Teším sa na vianočné pečivo i torty, ktoré vyskúšam. verím, že vám tieto rukávniky v zmenšenej verzii budú chutiť.